ประกันภัยโรคมะเร็ง

 • เบี้ยประกันรวมอากร
  เริ่มต้นเพียง

  1,697 บาท / ปี

 • คุ้มครองต่อเนื่องอัตโนมัติ
  ถึงอายุ 65 ปี

  มีแผนแบบครอบครัวให้เลือก

 • ลดความเสี่ยงทางการเงิน
  มีเงินชดเชยรายได้ขณะเจ็บป่วย

  ไม่จำกัดวิธีการรักษา ธรรมชาติ /
  บำบัด / ชีวจิต

ความคุ้มครอง / เงื่อนไข / ใบคำขอเอาประกัน

ความคุ้มครอง

ทำไมต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ?

การซื้อประกันภัยโรคมะเร็งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถลดความเสี่ยงทางการเงิน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยบริษัทจะจ่ายเป็นเงินก้อนทันทีที่ตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก เงินจำนวนนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำไปใช้เพื่อ

 • ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • เป็นเงินชดเชยรายได้ขณะเจ็บป่วย หรือพักฟื้น
 • เป็นค่ารักษาโรคโดยไม่จำกัดวิธีการรักษา เช่น ธรรมชาติบำบัด ชีวจิต ฯลฯ
 • เป็นทุนสำรองสำหรับครอบครัวในกรณีที่เสียชีวิต

ประกันภัยโรคมะเร็งกับทิพยดียังไง ?

 • คุ้มครองต่อเนื่องอัตโนมัติจนถึงอายุ 65 ปี
 • อนุมัติกรมธรรม์ทันที ไม่มีการตรวจสุขภาพ
 • เลือกความคุ้มครองรายบุคคล หรือแผนครอบครัว
 • สำหรับความคุ้มครองแผนครอบครัวให้ความคุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปี โสด ฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร
 • เพิ่มความคุ้มครองพิเศษโรคมะเร็งผิวหนังอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหากตรวจพบโรคมะเร็งผิวหนัง และความคุ้มครองสำหรับโรคมะเร็งจะได้รับการต่ออายุตามปกติ
 • ผ่อนผันการชำระเบี้ยปีต่ออายุ 30 วัน
 • เบี้ยประกันภัยแผนครอบครัวคิดจากเบี้ยผู้มีอายุสูงสุดคูณ 2 และให้ความคุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปี โสด ฟรี
 • เบี้ยประกันภัยได้รวมการขยายความคุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> คลิก
ส่งใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนมาที่ a&[email protected]
แฟกซ์ 0-2239-2049 ต่อ 1902 หรือ 1903 หรือ 2078 หรือ 4132 หรือ 4135

เงื่อนไขการรับประกัน

ไม่คุ้มครองในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส และเนื้องอกร้ายแรงซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวก เป็นที่มาของไวรัส HIV
 2. โรคมะเร็ง ก่อนการทำประกันภัย
 3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
ใบคำขอเอาประกัน
ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดอื่นๆ

ฝ่ายขายประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทร 0-2239-2200 ต่อ 4132, 2078, 1902, 1903, 4134, 4135, 1114, 1118, 2082

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง

ทุนประกันภัย
ช่วงอายุ 200,000 400,000 800,000
น้อยกว่า 40 1,697 3,395 6,789
40 - 44 2,449 4,898 9,797
45 - 49 3,201 6,403 12,806
50 - 54 3,954 7,906 15,814
55 - 60 4,619 9,238 18,478
61 - 64*** 5,753 11,508 23,016
*** ต่ออายุเท่านั้น
มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ISO 9001 และ ISO 27001


มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ

 • ptt
 • krungthai
 • ธนาคารออมสิน
certified company

สวัสดีครับ

หนุม่อนยินดีช่วยเหลือครับ